Allmänna villkor

Användarvillkor

Senast uppdaterad: 2019-11-16

Tack för att du vill vara kund hos Paris & Billy.

Följande villkor gäller specifikt för dig som kund hos Paris & Billy . Läs igenom noga och hör gärna av dig om det är några frågor.

 1.  Bakgrund

 Detta avtal innehåller de villkor (hädanefter kallade ”villkor”) som styr uthyrningen av produkter till kunden (hädanefter kallad ”kund” eller ”kunden”) från Paris & Billy , org.nr 559210-8426 (hädanefter kallad ” Paris & Billy ”, ”P&B” eller ”Företaget”), via vår webbplats www.parisandbilly.se (hädanefter kallad ”webbplatsen”). Inga andra villkor skall ha någon kraft eller effekt. Kund accepterar och bekräftar att ni hyr produkterna och att ägandet av produkterna kvarstår hos Företaget vid alla tidpunkter.

 Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och revidera villkoren.

 1. Tjänsten

 Tjänsten som Paris & Billy erbjuder kunden är att hyra produkter.

Beställningar kan endast göras av fysiska personer som är över arton (18) år eller innehar målsmans godkännande samt juridiska personer. Representant för den juridiska personen skall kunna uppvisa dokumentation som intygar att representanten har behörighet att teckna firman i den juridiska personen och binda denna i enlighet med villkoren.

 1. Beställning och bekräftelse

 Vid beställning ombeds du som kund godkänna Företagets villkor. Genom detta godkännande uppstår ett bindande avtal mellan Företaget och dig som Kund.

 Om du inte vill följa detta avtal, vänligen avstå från att beställa och hyra de produkter som erbjuds.

I samband med att Kund lägger sin beställning accepterar Kund att Kund blir betalningsskyldig motsvarande ordern eller abonnemangets belopp enligt gällande villkor för respektive abonnemangsform.  

Paris & Billy s reserverar sig från avvikelser i leverans i de fall lagersaldo varit felaktig vid tidpunkten för Kunds order. Om Företaget av någon anledning inte kan leverera det som Kund beställt kommer Kund att kontaktas och erbjudas möjligheten att justera eller annullera order/beställning. 

    4. Priser

Samtliga priser hos Paris & Billy är inklusive 25% svensk moms.

Vi reserverar oss för eventuella prisfel och prisjusteringar. I hyrespriset ingår frakt till kund – och tvättkostnad.

 1. Betalning

 Betalning av hyresbeloppet sker i samband med beställning eller löpande (månatlig) via den abonnemangsform som Kund beställer hos Företaget.

 Betalning online sker via en auktoriserad betalningsförmedlare och med debet- eller kreditkort från Visa, Mastercard eller American Express. All data i samband med betalning är krypterad.

 1. Leverans

 För att kunna hyra kläder hos Paris & Billy behöver din adress vara i Sverige. Vi hoppas att kunna leverera till övriga Norden inom kort. Leverans och Kunds upphämtning sker primärt via PostNord vilken är Företagets primära samarbetspartner. Paris & Billy förbehåller sig rätten att ändra leveranssätt.

 1. Ångerrätt och Retur

Om du av någon anledning ej är nöjd med din leverans, t.ex. att plagget inte passade eller inte stämde överens med dina förväntningar så är du välkommen att höra av dig till Företaget så hittar vi en lösning så snabbt som möjligt i form av att skicka en annan storlek eller ett annat plagg. Skicka ett mail till info@parisandbilly.com

 Notera att du behöver kontakta oss så fort som möjligt. Om du behåller plagget/en hela hyresperioden gäller inte ångerrätten hos Paris & Billy .

Vid avbokning av bokat plagg gäller 7 arbetsdagar före avtalad bokningstid för att få full retur av betalat belopp. Vid senare avbokning gäller bytesrätt mot senare datum innehavande år. 

 1. Säkerhet

  Paris & Billy vill att du som Kund alltid skall känna dig trygg med att hyra eller köpa våra produkter och dela dina personuppgifter med Företaget. Vi arbetar konsekvent med så kallade säkra sidor där personuppgifter och annan information överförs eller via betalningar. 

 Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras i ”X Personuppgifter”.

 1. Dina eller Kunds åtaganden

 9.1 Användning av produkter

Vi är stolta över de produkter vi köper in till Paris & Billy och hyr ut till våra kunder och vill att de skall få leva ett långt liv med många som bär dem. Vår affärsidé är att skapa ett hållbarare sätt för barn att ”klä sig”. Därför är det viktigt att du som Kund behandlar dem med omsorg samtidigt som du skall använda dem givetvis i ditt barns vardag eller till fest som det skulle varit ett av dina egna plagg och det är därmed viktigt att du som Kund returnerar dem i så nära det skick som du fick dem som möjligt.

De kläder vi har skall hålla länge, allt tvättas när de är använda och mindre lagningar görs när de blir slitna, det är så vi jobbar helt enkelt. Sådant mindre slitage skall du som Kund inte behöva oroa dig för och det innebär inte en extra kostnad för Kund.

 9.2  Ersättning vid skadat plagg eller borttappat plagg

Om ett plagg försvinner, eller skadas på ett sådant sätt att Företaget ej kan reparera det och därför inte kan hyra ut det igen kommer Kund att bli ersättningsskyldig. Kund kommer då att få betala eller köpa loss plagget för ordinarie pris.

Kund är därmed helt ansvarig för förlust, förstörelse eller skada på produkt på grund av stöld, försvinnande, brand, fläckar eller annan orsak, annat än normalt slitage.

 9.3 Förseningsavgifter

Vid avslutad hyresperiod skall plaggen vara oss tillhanda senast en vecka eller 7 arbetsdagar efter hyresperiodens slut. För varje dag efter sista återlämningsdag debiteras du dagspriset för hyra av det plagget i förseningsavgift. Om plaggen inte är oss tillhanda 15 dagar efter sista återlämningsdatum betraktas återlämningen som utebliven och Kund debiteras enligt punkt 9.2 ovan inklusive förseningsavgiften i denna punkt 9.3. Dessa avgifter dras direkt från ditt konto hos Företaget alternativt faktureras.

9.4 Borttagande av Kund

Vi förbehåller oss rätten att ta bort dig som Kund om du bryter mot detta avtal eller någon annan anledning eller orsak enligt vår bedömning.

9.5 E-post, sms eller annan kommunikationskanal

Företaget kommer att använda inställningar och beställningar som Kund lämnar på vår webbplats för att skicka e-post, sms eller andra vägar för kommunikation eller marknadsföring.
Kund kan välja att inte ta emot dessa genom att klicka på de länkar som erbjuds (oftast längst ned i kommunikationen) och avregistrera.

 9.6 Insamling

Om Kund inte betalar det belopp som du är skyldig oss vid förfall, kan vi införa förfaranden för insamling. Kund samtycker till att betala kostnaderna för insamling, inklusive, utan begränsning rimliga advokatkostnader.

 1. Personuppgifter

 I samband med att du utnyttjar våra tjänster behöver vi spara personuppgifter för att kunna meddela och genomföra leveranser till dig som Kund. Personuppgifter är information vilken direkt eller indirekt kan hänföras till en person eller juridisk person, exempelvis namn eller adress.

Kontaktuppgifter till Paris & Billy finner du längst ned i denna information.

Genom att acceptera villkoren samtycker du till att Paris & Billy behandlar

 • Kontaktuppgifter såsom namn, e-post, mobilnummer och adress
 • Betalningsuppgifter såsom betal- eller kreditkort

Paris & Billy kan komma att använda, sammanställa, bearbeta och analysera den information som beskrivits ovan för att administrera din order, för att analysera ditt användande samt för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller förordning.

 Kontaktuppgifter används för att administrera och leverera din order. Betalningsuppgifter används för att kunna ta emot betalning för din order.

 Du som kund har rätt att, utan kostnad, få information och registerutdrag om den behandling av personuppgifter som Paris & Billy utför avseende dig som kund. Du har även rätt att begära korrigering, radering eller blockering av personuppgifter som är felaktiga.

Vi delar dina personuppgifter med:

 • Polisen vid utredning av brott
 • Stripe för betalningslösning

 Har du frågor eller invändningar om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss:

E-mail: info@parisandbilly.com

Adress: Industrigatan 44 A, 571 38, Nässjö Sverige

    11. Force Majeure

 Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som Företaget inte råder över och som förhindrar Företaget att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar Företaget från fullgörelse av dess skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

 1. Tvister

Tvist gällande detta avtal skall i första hand avgöras i Stockholms Tingsrätt och i andra hand någon övrig svensk domstol.

   13. Immateriella rättigheter

Om annat inte anges i dessa villkor, äger Paris & Billy , eller Paris & Billys licensgivare, samtliga immateriella och andra rättigheter, inklusive upphovsrätt och rättigheter till varumärke och know-how.

 1. Övrigt

Om någon bestämmelse i dessa villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i villkoren.

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan Företaget och Kund avseende hyrandet och användandet av produkter hos Företaget, och ersätter alla tidigare avtal och utfästelser med avseende på detta.